Förkortad betalningstid

Med anledning av det rådande läget på grund av Coronapandemin har Sveaskog tillfälligt förkortat betalningstiderna på fakturor. Den förkortade betalningstiden gäller på fakturor från och med den 13 april.

Viktigt om fakturor i sommar

Tänk på att det är viktigt att behandla sina fakturor i god tid för att underlätta för alla involverade