Sveaskog Förvaltnings AB är personuppgiftsansvarig. Behandling av personuppgifter kommer att göras för att fullgöra det avtal som tecknats mellan Sveaskog och entreprenörsföretaget. De uppgifter som behandlas är de uppgifter som lämnats i avtalet samt de uppgifter som registreras av entreprenören i samband med fakturering. Drift- och förvaltningspartner av teknisk lösning kan komma att ta del av dina personuppgifter. Slutjusterade fakturor och upphörda avtal rensas kontinuerligt när de blivit sju år gamla. Övriga uppgifter rensas sju år efter att samarbetet mellan entreprenörsföretaget och Sveaskog avslutas. Du har rätt att efter begäran ta del av vilka personuppgifter som Sveaskog behandlar om dig, samt få uppgifter rättade eller raderade. Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet gällande integritetskyddsfrågor och det är dit man vänder sig med klagomål över behandlingen av personuppgifter.

Sveaskog Förvaltnings AB (Torsgatan 4, 105 22 Stockholm, 556016–9020, 0771–787 000)